סיור במרפאה

כניסה וחדר המתנה

כניסה וחדר המתנה

חדר בדיקה

חדר בדיקה

חדר טיפולים

חדר טיפולים

חדר טיפולים

חדר טיפולים

חדר ניתוח

חדר ניתוח

אשפוז יום

אשפוז יום

חדר הדמיה

חדר הדמיה

רנטגן דיגיטלי

רנטגן דיגיטלי

הווטרינר שלי - מרפאה וטרינרית

רח' הרוגי המלכות 7,

תל-אביב

dreinav@my-vet.co.il

חירום 24/7:
054-5333601
  • Facebook App Icon
  • Instagram App Icon

© 2016 by Dr. Shelly S. Einav. Proudly created with Wix.com

חדר ניתוח