top of page

יש לנו גור חדש, מה עושים עכשיו ?מזל-טוב, המשפחה גדלה, עשיתם את הצעד והאמיץ ואמצתם גור, מה הלאה ?


1. דאגו לקבל מהאדם שמסר / מכר לכם את הגור את מירב האיפורמציה לגבי הגור (גזע, תאריך לידה, האם נבדק ע“י וטרינר, האם טופל ע“י וטרינר וכנגד מה, האם חוסן ובאיזה חיסון, וכו )

2. קחו את הגור החדש לרופא וטרינר לבדיקה, מומלץ לבצע בדיקה ראשונית מקיפה מייד עם האימוץ על מנת לוודא שהגור שבחרתם בריא ואיננו נושא טפילי מעיים או טפילי עור העלולים להדביק אתכם או את ילדכם.

3. בקשו מהוטרינר מידע מפורט לגבי תכנית החיסונים והטיפולים הצפויה לגור.


חיסונים


”משושה“ - גור כלבים מחוסן בחיסון ”משושה“ ראשון בגיל שמונה שבועות, יש לחזור על החיסון פעמים נוספות בהפרשים של שבועיים עד ארבעה שבועות (סה“כ שלושה חיסוני ”משושה“), גזעים בעלי רגישות למחלת הפרוו או הכלבלבת (בעיקר גזעים בעלי אף קצר) יקבלו תרכיב כנגד פרוו וכלבלבת (Puppy DP) כבר בגיל שישה שבועות וימשיכו בתכנית החיסונים כפי שמתוארת מעלה.

”מרובעת“ - גורי חתולים יחוסנו בחיסון ”מרובעת“ ראשון בגיל שמונה שבועות ובמרובעת“ שני כשלושה שבועות לאחר מכן. יש לחזור על החיסונים הנ“ל מידי שנה.

כלבת - ע“פ החוק במדינת ישראל, כל גור כלבים שמלאו לו שלושה חודשים חייב להיות מחוסן כנגד מחלת הכלבת, על הכלב להיות מסומן בשבב מגנטי ובעליו חייב לשאת ברשיון להחזקת כלב מהרשות המקומית בה הוא מתגורר. חיסון כלב וסימונו בשבב מגנטי יעשה ע“י רופא וטרינר שהוסמך כ“מחסן מורשה“ וכ“מסמן מורשה“ על ידי שר החקלאות.


טיפול נגד טפילי מעיים (תילוע)


יש לטפל בגורים (חתולים או כלבים) בטיפול ראשון כנגד טפילי מעיים מייד עם קבלתם ובטיפול שני כעשרה עד ארבעה עשר יום לאחר מכן. יש לחזור על טיפול זה מידי שישה חודשים במידה ובעלי החיים מטופל כיאות כנגד פרעושים.


טיפול כנגד תולעת הפארק / הוושט


טיפול מונע כנגד תולעת הפארק ניתן החל מגיל שלושה חודשים ומידי שלושה חודשים בהזרקה לכלבים בלבד. שימו לב מספר גזעים כגון רועה אוסטרלי, שלטי, בורדר קולי ועוד רגישים מאד לחומר הפעיל בטיפול זה, לגביהם כל טיפול עלול להיות קטלני ולהוביל למוות ולכן אין לטפל בגזעים אלה כנגד תולעת הפארק.


טיפול כנגד טפילים חיצוניים


הקפידו על טיפול נאות כנגד קרציות ופרעושים בבעל החיים לאורך כל השנה (במדינת ישראל בעלת האקלים החם יש פרעושים וקרציות גם בחורף), התייעצו עם הרופא הוטרינר לגבי התכשיר המתאים ביותר לבעל החיים שברשותכם.
שימו לב, אין בכוונת המאמר או כותבו להחליף חוות דעת מקצועית של וטרינר זה או אחר, במידה ולא הבנתם בדיוק את הכתוב במאמר פנו לייעוץ (לרופא הווטרינר המטפל או אלינו).
© כל הזכויות שמורות - "הווטרינר שלי" - דר' שלי עינב.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבמאמר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במאמר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מד"ר שלי עינב.


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page