top of page

מחלות גורים, כל מה שרציתם לדעת ועוד קצת ...
וטרינר בתל אביבכלבים


גורי כלבים חשופים למזהמים אגרסיביים מאד העלולים לגרום למחלות מסכנות חיים, הנפוצים שבהם:

פרוו - וירוס הפרוו מאופיין בשרידות גבוהה ובהדבקה מהירה, הוירוס אגרסבי מאד ותוקף תאים בעלי קצב חלוקה מהיר בגורים (תאי מעי ותאי מח עצם). המחלה מאופיינת בשלשולים ריריים-דמיים, הקאות, אפטיה, חום, אנורקסיה וירידה בכמות הספירה לבנה בדם, מחקרים מראים שטיפול נכון מייד עם הופעת הסימנים הקליניים יציל עד 70% מהחולים במחלה ממוות, ככל שיארך הזמן מרגע הופעת הסמנים הראשונים ועד לטיפול יפחתו הסיכויים להציל את הגור.

כלבלבת - וירוס אלים ואגרסבי בעל כושר הדבקה מהיר, גם הוא, כמו וירוס הפרוו, תוקף תאים בעלי קצב חלוקה מהיר אך וירוס זה גם עלול לתקוף את מעטפת תאי העצב ולכן הסימנים הקליניים למחלה יהיו דומים מאד למחלת הפרוו אך כאן גם עלולים להופיע סימנים לפגיעה במערכת העצבים. גם כאן ניתן לטפל ולהציל ממוות חלק מהכלבים אך לעיתים כלבים אלה סובלים מלקויות עצביות שונות כתוצאה מהפגיעה בעצב במהלך המחלה.

דלקת כבד נגיפית - וירוס אלים ממשפת אדנו-וירוס בעל כושר הדבקה גבוה, הוירוס תוקף את תאי הכבד והאנדותל וגורם למוות של תאי כבד ולדלקת כבד כרונית. בחלק מהמקרים עלולים להפגע גם קרנית העין (בצקת קרנית וצבע העיניים יראה כחלחל) והכליות. המחלה עלולה לגרום למוות תוך מספר שעות עד ימים. אבחון מהיר וטיפול תומך נכון יוכל להציל חלק מהחולים ממוות.

שפעת כלבים - וירוס בעל כושר הדבקה מהיר מאד, הוירוס פוגע במערכת הנשימה העליונה והמחלה מתבטאת בד“כ בחום, שיעולים והפרשה אפית. טיפול אנטיביוטי נכון וטיפול תומך ימנעו זיהום משני ויסייעו להליך ההחלמה.

לפטוספירה / עכברת - חיידק אלים ואגרסיבי, מדבק במגע אוראלי עם דם או שתן של בע“ח נגוע,החיידק תוקף באופן חריף ובלתי הפיך את הכליות וגורם לכשל כליות. אבחון מהיר וטיפול נכון עשוי להציל חלק מהחולים במחלה.חתולים


גורי חתולים חשופים אף הם למזהמים שונים העלולים לגרום למחלות מסכנות חיים, הנפוצים שבהם:

קליצי וירוס - וירוס בעל כושר הדבקה גבוה בגורי חתולים ובחתולים צעירים, הוירוס תוקף את מערכת הנשימה (אף, סינוסים, פרינגס, קנה נשימה וריאות) ואת מערכת העיכול (פה, לרינגס ומעי). המחלה מתבטאת בפצעים אופייניים בחלל הפה, דלקות חניכיים ובפצעים ע“פ האף. חתולים נגועים עלולים להפסיק לאכול ולשתות בשל הדלקות בחלל הפה והפצעים הכואבים. טיפול אנטיביוטי נכון וטיפול תומך ימנעו זיהום משני ויסייעו להליך ההחלמה.

כלמידיה / כלמידופילה - וירוס בעל כושר הדבקה גבוה העלול לגרום לדלקות חריפות של מערכת הנשימה (אף, סינוסים, פרינגס, קנה נשימה וריאות) ולדלקות עיניים. המחלה מאופיינת בחום, עיטושים מרובים, שיעולים, הפרשה אפית מוגלתית והפרשה מוגלתית מהעיניים. טיפול אנטיביוטי נכון וטיפול תומך ימנעו זיהום משני ויסייעו להליך ההחלמה.

חתלתלת - וירוס אלים מאד ממשפחת הפרוו, בעל כושר הדבקה גבוה מאד בגורי חתולים לא מחוסנים ובחתולי רחוב בוגרים לא מחוסנים, הוירוס תוקף תאים בעלי קצב חלוקה מהיר (תאי מעי ותאי מח עצם). המחלה מאופיינת בשלשולים ריריים-דמיים, הקאות, אפטיה, חום, אנורקסיה וירידה חריפה בכמות כדוריות הדם הלבנות בספירת הדם. טיפול אנטיביוטי נכון וטיפול תומך ימנעו זיהום משני ויסייעו לחלק מהחולים במחלה להחלים.

הרפס וירוס I / רינוטרכאיטיס - וירוס ממשפחת ההרפס בעל כושר הדבקה גבוה מאד, הוירוס תוקף בעיקר את מערכת הנשימה העליונה ואת חלל הפה ומתבטא בפצעים אופייניים באיזורים אלה, הפרשה אפית מוגלתית, שיעולים ועיטושים. לעיתים תוקף הוירוס גם את קרנית העין ועולל לגרום לכיבים עמוקים בקרנית. טיפול אנטיביוטי נכון וטיפול תומך ימנעו זיהום משני ויסייעו להליך ההחלמה.


החיסונים הניתנים במרפאה (”משושה“ לכלבים ו“מרובעת“ לחתולים) מכילים תרכיבים כנגד המחלות המפורטות מעלה, הקפדה על תכנית חיסונים נכונה של גורים תוכל להציל את חייהם.

חשוב לדעת ! גם כלבים וחתולים בוגרים יכולים לחלות במחלות גורים במידה ולא חוסנו בצעירותם או אינם מחוסנים באופן שוטף (מדי שנה) כנגד המחלות הללו.

שימו לב, אין בכוונת המאמר או כותבו להחליף חוות דעת מקצועית של וטרינר זה או אחר, במידה ולא הבנתם בדיוק את הכתוב במאמר פנו לייעוץ (לרופא הווטרינר המטפל או אלינו).
© כל הזכויות שמורות - "הווטרינר שלי" - דר' שלי עינב.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבמאמר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במאמר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מדר' שלי עינב.


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page