top of page
קבלה לניתוח: 

 

בעת הקבלה לניתוח ידרשו הבעלים לחתום על טופס הסכמה לניתוח המכיל את השאלות הבאות:

  • האם בעל החיים בצום וממתי ?

  • האם ידוע על רגישות לתרופות ?

  • האם ידוע על מחלת רקע בבעל החיים ?

  • האם בעל החיים עבר הרדמה בעבר ?

  • האם התעוררו בעיות במהלך הרדמות בעבר ?

  • האם במהלך הימים האחרונים בעל החיים מקיא, משלשל, משתעל ו/או מתעטש ?

במידה ואחת מהתשובות לשאלות מעלה תעלה את חשדו את הרופא המנתח במרפאה כי מדובר בהליך שעלול לסכן משמעותית את חיי בעל החיים, שמורה לרופא הזכות הבלעדית לדחות או לבטל את הניתוח מייד.

רוב הניתוחים במרפאה מתבצעים במסגרת אשפוז יום, מרבית המנותחים משוחררים הביתה עד תום יום העבודה.

לפני קבלה לניתוח יש לוודא ביצוע כל הפעולות המפורטות מטה, בעת השחרור יצויידו הבעלים בדף הסבר מלא ומפורט בנושא הניתוח, ההתאוששות, ההחלמה, הנחיות מיוחדות נוספות וטלפון למקרה חירום.

לפני הניתוח:
 
ככלל ניתוחים נקבעים לשעות הבוקר (אלא אם מדובר בניתוח חירום): 

פקידה עונה לטלפון

יש לאשר טלפונית הגעה לניתוח בערב הקודם עם הרופא הנוכח במרפאה.

 

 

טלפונים לאישורים: 

 

הנחיות למנותחים

לוגו נגישות

077-5080018
054-5333601

  • יש לאשר הגעה לניתוח בערב קודם ועד לשעה 18:30

  • הניתוחים מבוצעים כאשר בעל החיים בצום של 8 שעות לפחות. לפיכך, ארוחת הערב תוגש לבעל החיים ותאסף עד לשעה 22:00 בערב הקודם לניתוח (לא רלוונטי לחתולים !).

  • יש להקפיד על מים טריים זמינים בכל עת

  • אין להגיש ארוחת בוקר לבעל החיים ביום הניתוח ! 

bottom of page