top of page

תולעת הפארק - הטפיל והמחלה

”תולעת הפארק“, או בשמה המדעי ספירוצרקה לופי (Spirocerca lupi) היא טפיל קטלני דמוי תולעת ביונקים החודרת לגוף בעל החיים ע"י אכילת חיפושית זבל נגועה. מקור הטפיל הוא ביבשת אפריקה, איך, אם כך, הגיע הטפיל לישראל ? שתי הסברות הנפוצות הן כי:


· הטפיל הגיע במערכת העיכול של ציפורים נודדות ועבר לחיפושיות הזבל באיזור הפארק הלאומי ברמת-גן.

· הטפיל הגיע במערכת העיכול של יונקים שהובאו לספארי ועבר לחיפושיות הזבל בפארק הלאומי ברמת-גן.


בשנות השמונים אובחן לראשונה הטפיל במספר כלבים באיזור מרכז הארץ ומקור המחלה נקבע בפארק ברמת-גן בו בודד הטפיל בגופם של חיפושיות זבל, מכאן גם נגזר שם הטפיל " תולעת הפארק“.

חיפושית הזבל היא חרק הניזון מצואה של יונקים ובעלי כנף, בעל חיים נגוע יפריש את שלב הביניים של הטפיל המדובר בצואתו, הטפיל יגיע לגוף החיפושית דרך מערכת עיכול ובכך תהפוך חיפושית הזבל לפונדקאי זמני של הטפיל או בפשטות, ל"אוטובוס" בה יגיע הטפיל ליונקים ובעיקר לכלבים, כל חיפושית מסוגלת לשאת בתוכה 20-30 טפילים.

חיפושית הזבל נבלעת או נשאפת על ידי הכלב ומשחררת בקיבתו את אותו שלב ביניים של הטפיל שמתפתח לתולעת בוגרת, התולעת נודדת דרך דופן כלי הדם של הכלב עד למקומה בוושט (ה"צינור" המחבר את הלוע לקיבה) ומתמקמת בה על מנת להמשיך במחזור החיים בו היא תייצר ביצים שיופרשו במערכת העיכול של הכלב ויועברו הלאה לבעלי חיים נוספים. במהלך נדידתה של התולעת דרך כלי הדם עלולה התולעת לגרום לנזק מכני לדופן כלי הדם וליצור מפרצת בכלי הדם המרכזיים בבטן או באיזור קשת אבי העורקים בבית החזה, המפרצת מהווה סכנת חיים לכלב שכן אם תתבקע עקב לחץ הדם הגבוה בכלי דם אלה תוביל למוות מהיר. התולעת חיה כבוגרת בתוך דופן הושט של הכלב במעין "גידולים" ושם ממשיכה את מחזור חייה, נמצאו בארץ ובעולם מקרים רבים בהם נתגלו "גידולים" ובתוכם הטפיל גם במקומות אחרים בגוף כגון עמוד השדרה, העור, בית החזה, הבטן ואפילו בשק האשכים.

עד 1992 נמצאה החיפושית המדביקה באזור הפארק הלאומי ברמתן גן בלבד, כיום הגיעה החיפושית כמעט לכל איזור בארץ והיא עלולה להימצא בכל גן ציבורי ואף בגינות פרטיות (החיפושית מסוגלת לעוף).


סימני המחלה:

שיעול טורדני, הקאות תכופות בסמוך לאכילה, רזון, חולשה, דימומים מהושט ולעיתים אף מוות פתאומי (קרע באבי העורקים כתוצאה ממפרצת).


טיפול מניעתי:

בעזרת תכשיר נגד טפילים ניתן להשמיד את התולעת הקטלנית, וכן למנוע את המחלה. את התכשיר יש להזריק לכלב מידי 3 חודשים, בנוסף, הקפדה על כך שהכלב יטייל עם מחסום תמנע אכילת חיפושיות והדבקות בטפיל.


חשוב לדעת ולהבין, אין חיסון כנגד ”תולעת הפארק“ !

הטיפול הניתן במרפאות הוא טיפול מונע בלבד ואין בו כדי לחסן את בעל החיים כנגד המחלה.

שימו לב, אין בכוונת המאמר או כותבו להחליף חוות דעת מקצועית של וטרינר זה או אחר, במידה ולא הבנתם בדיוק את הכתוב במאמר פנו לייעוץ (לרופא הווטרינר המטפל או אלינו).

© כל הזכויות שמורות - "הוטרינר שלי" - ד"ר שלי עינב.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבמאמר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במאמר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מד"ר שלי עינב.

Comments


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page