top of page

איזה מזון מתאים לתוכי שלי ?רבים מהתוכים המגיעים למרפאה סובלים מתת-תזונה ברמה כזאת או אחרת, רובם בגלל אי הבנת הבעלים את הצרכים התזונתיים המיוחדים של התוכי אותו הם רכשו בכסף רב. הנה מדריך קצר ויעיל להזנה נאותה של תוכים למינהם:סוג התוכי


חשוב מאד לדעת מה סוג התוכי אותו רכשתם / קיבלתם, לסוגי התוכים השונים אופי פעילות שונה, הזנה שונה, תנאי מחיה שונים, צרכים שונים והתנהגות ייחודית.


מקור התוכי


א. מקורם של תוכים הנמכרים כחיות מחמד בעולם המערבי הוא: דרום אמריקה (לורי, אמזונה, מקאו, קוניור וכו'), אפריקה (ג'אקו, סנגל), אוסטרליה (קוקטיל, קקדו, רוזלה, דררה, וכו'), ואסיה (אקלקטוס) וכיאה לכל יוצא יבשת שונה אופי פעילות ומזון המתאים לו.

ב. חשוב לדעת ולהבין כי הרבה תוכי נמכרים בארצות מערביות לאחר שנחטפו מהבר או נגזלו כגוזלים מהקן בטבע, ע"מ לצמצם את היקף התופעה האסורה הנ"ל הקפידו לרכוש אך ורק תוכים בעלי טבעת על הרגל המכילה את סימון ארץ המוצא והמספר הסידורי, כמו כן, בקשו מהמוכר את פנקס החיסונים של התוכי בו מפורט סוג התוכי, גזעו, פירוט הכיתוב ע"ג טבעת הרגל וכן החיסונים שקיבל והבדיקות שעבר בצירוף חתימת הוטרינר המבצע.הרכב המנה היומית


לאחר שבדקנו את שני הסעיפים מעלה ניתן לגשת ולהרכיב את מנת המזון היומית לתוכי שברשותכם:


- יש להקפיד כי עיקר המזון יהיה כופתיות לתוכים (למעט תוכים מסוג "לורי", להם יש מזון מיוחד)

- ניתן להוסיף לכופתיות תערובת של גרעינים וזרעונים יבשה או "תערובת השריה"

- יש להוסיף ולגוון המזון מדי יום, במגבלות העמודה הימנית בטבלה המופיעה מטהחשוב להבין, שככל שנדמה את הרכב המזון של התוכי שברשותנו להרכב המזון אותו הוא צורך בטבע כך נטיב עם התוכי ועם תנאי מחייתו בבית.


בתיאבון

שימו לב, אין בכוונת המאמר או כותבו להחליף חוות דעת מקצועית של וטרינר זה או אחר, במידה ולא הבנתם בדיוק את הכתוב במאמר פנו לייעוץ (לרופא הווטרינר המטפל או אלינו).

© כל הזכויות שמורות - "הוטרינר שלי" - ד"ר שלי עינב.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבמאמר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במאמר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מד"ר שלי עינב.

Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page